• 1800 1260 (Miễn phí)
  • hotline@vnedu.vn
Nhà trường

Dễ dàng tổ chức các cuộc thi, đánh giá chất lượng đào tạo, tạo ra sân chơi cho các em học sinh.

Phụ huynh

Dễ dàng tạo ra các đề thi ôn luyện cho con mình từ ngân hàng đề thi chất lượng, đã được kiểm duyệt.

Học sinh

Dễ dàng ôn luyện, học tập với một nguồn tài nguyên phong phú, dễ dàng học tập cùng với phụ huynh của mình.

Tổ chức thi

Nhà trường, phụ huynh tự tổ chức thi trên ngân hàng câu hỏi đã được kiểm duyệt.

Tham gia thi

Học sinh chủ động tham gia thi dựa trên năng lực và nhu cầu của mình.

Đánh giá

Kết quả trực tuyến giúp đánh giá hiệu quả học tập, nhằm đưa ra phương pháp và lộ trình học cho phù hợp.

Hệ thống thi trực tuyến tùy biến coc.vnEdu.vn